معنی و ترجمه کلمه weaken به فارسی weaken یعنی چه

weaken


سست کردن ،ضعيف کردن ،سست شدن ،ضعيف شدن ،کم نيرو شدن ،کم کردن ،تقليل دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها