طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weakness به فارسی weakness یعنی چه

weakness


ضعف ،سستى ،بى بنيه گى ،فتور،عيب ،نقص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها