معنی و ترجمه کلمه wear-resistant به فارسی wear-resistant یعنی چه

wear-resistant


علوم مهندسى : مقاوم در بربر سائيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها