طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wearing surface به فارسی wearing surface یعنی چه

wearing surface


علوم مهندسى : سطح سائيدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها