معنی و ترجمه کلمه weather permitting به فارسی weather permitting یعنی چه

weather permitting


اگر هوا بگذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها