طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weather proof به فارسی weather proof یعنی چه

weather proof


محفوظ از اثرهوا،هوا نخور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها