طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weathering resistance of concrete به فارسی weathering resistance of concrete یعنی چه

weathering resistance of concrete


عمران : مقاومت بتن در برابر پارامترهاى جوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها