معنی و ترجمه کلمه weaving section به فارسی weaving section یعنی چه

weaving section


منطقه تقاطع
معمارى : منطقه همبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها