طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weaving به فارسی weaving یعنی چه

weaving


تلاقى ،تقاطع ،چليپا،بافندگى
معمارى : همبرى چليپايى
علوم نظامى : حرکت مارپيچى ناو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها