معنی و ترجمه کلمه web footed به فارسی web footed یعنی چه

web footed


داراى پنجه هاى پرده دار،پاپرده اى( چون مرغابى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها