معنی و ترجمه کلمه web به فارسی web یعنی چه

web


جان تير،بافت يا نسج ،تار،منسوج ،بافته ،تنيدن
علوم مهندسى : جان
عمران : جان تير
معمارى : تيغه تير
علوم هوايى : جزء قائم اصلى تير يا تيرک که در طول بال يا بدنه امتداد ميابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها