معنی و ترجمه کلمه webbing به فارسی webbing یعنی چه

webbing


نوارهاى داخل کلاهخود براى کاستن فشار ضربه( فوتبال امريکايى)
ورزش : نوارهاى داخل کلاهخود براى کاستن فشار ضربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها