معنی و ترجمه کلمه weeder به فارسی weeder یعنی چه

weeder


متصدى چيدن علف هرزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها