معنی و ترجمه کلمه weekend به فارسی weekend یعنی چه

weekend


)bweekends(اخر هفته ،تعطيل اخر هفته را گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها