معنی و ترجمه کلمه weekly progress report به فارسی weekly progress report یعنی چه

weekly progress report


معمارى : گزارش هفتگى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها