طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weensy به فارسی weensy یعنی چه

weensy


)weeny(سوسيس ،(د.گ ).کوچک ،خرده ،ريز،بى اهميت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها