طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weft به فارسی weft یعنی چه

weft


تار عنکوبت ،چيز بافته ،نمد بافته ،تنيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها