معنی و ترجمه کلمه weigh batcher به فارسی weigh batcher یعنی چه

weigh batcher


اندازه گير وزنى( بتن)
معمارى : اندازه گير وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها