طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weigh bridge به فارسی weigh bridge یعنی چه

weigh bridge


قپان تخت ،قنطار کش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها