معنی و ترجمه کلمه weigh in به فارسی weigh in یعنی چه

weigh in


وزن کردن سوارکار و زين و يراق پس ازمسابقه وزن کشى ،وزن کردن ،توزين
ورزش : وزن کردن رسمى شکار با تيروکمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها