طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weight belt به فارسی weight belt یعنی چه

weight belt


ورزش : کمربند با وزنه هايى براى سنگين کردن بدن غواص براى رفتن به عمق موردنظر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها