طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weight by volume به فارسی weight by volume یعنی چه

weight by volume


علوم مهندسى : وزن حجمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها