معنی و ترجمه کلمه weight percent به فارسی weight percent یعنی چه

weight percent


شيمى : درصد وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها