طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه whatsoever he doeth shall p به فارسی whatsoever he doeth shall p یعنی چه

whatsoever he doeth shall p


هرچه مى کند نيک انجام خواهد شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها