طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه when به فارسی when یعنی چه

when


کى ،چه وقت ،وقتيکه ،موقعى که ،در موقع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها