طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه while به فارسی while یعنی چه

while


در صورتيکه ،هنگاميکه ،حال انکه ،ماداميکه ،در حين ،تاموقعى که ،سپرى کردن ،گذراندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها