طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه who will pay for it به فارسی who will pay for it یعنی چه

who will pay for it


کى پول انرا خواهد داد،کى هزينه انرا خواهد پرداخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها