طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه whoosh به فارسی whoosh یعنی چه

whoosh


صداى تماس جسم سريع با هوا،صداى صفيرايجاد کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها