معنی و ترجمه کلمه wire cutter به فارسی wire cutter یعنی چه

wire cutter


قيچى ميخچين
علوم مهندسى : سيم چين
معمارى : قيچى سيمبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها