معنی و ترجمه کلمه wire roll به فارسی wire roll یعنی چه

wire roll


علوم نظامى : نوعى سيم خاردار تاشو براى ساختن موانع ضد مکانيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها