طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wiring به فارسی wiring یعنی چه

wiring


اتصال ،کابل کشى ،نمودار مدار سيم کشى سيم بندى ،سيم کشى ،موسسه سيم سازى
علوم مهندسى : سيم کشى ساختمان
علوم نظامى : واير کشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها