معنی و ترجمه کلمه with open arms به فارسی with open arms یعنی چه

with open arms


بااغوش باز،بابازوهاى گشاده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها