طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه with respect to به فارسی with respect to یعنی چه

with respect to


نسبت به ،راجع به

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها