طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه won به فارسی won یعنی چه

won


)vt.& v.i(سکنى کردن ،معتاد شدن ،مقيم شدنp.of win(.،زمان ماضى فعل : )win برد،پيروز شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها