طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wood sorrel به فارسی wood sorrel یعنی چه

wood sorrel


(گ.ش ).ترشک درختى)Oxalis(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها