معنی و ترجمه کلمه wool به فارسی wool یعنی چه

wool


)wooled(پشم ،جامه پشمى ،نخ پشم ،کرک ،مو
علوم مهندسى : پشم
عمران : پشم
شيمى : پشم
بازرگانى : پشمآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها