معنی و ترجمه کلمه work effort به فارسی work effort یعنی چه

work effort


عرضه کار
بازرگانى : تمايل به کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها