طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه workman به فارسی workman یعنی چه

workman


کارگر،مزدبگير،استادکار
علوم مهندسى : کارگر
قانون ـ فقه : کارگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها