معنی و ترجمه کلمه worried به فارسی worried یعنی چه

worried


ناراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها