طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه written portion به فارسی written portion یعنی چه

written portion


علوم نظامى : بخش نوشتنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها