طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه x-ray equipment به فارسی x-ray equipment یعنی چه

x-ray equipment


علوم مهندسى : تجهيزات اشعه رونتگن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها