معنی و ترجمه کلمه x-ray film به فارسی x-ray film یعنی چه

x-ray film


علوم مهندسى : فيلم رونتگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها