طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه x-ray source به فارسی x-ray source یعنی چه

x-ray source


علوم مهندسى : منبع اشعه رونتگن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها