معنی و ترجمه کلمه x-y recorder به فارسی x-y recorder یعنی چه

x-y recorder


علوم مهندسى : دستگاه ثبات ايکس - ايگرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها