طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه xanthocyanopsia به فارسی xanthocyanopsia یعنی چه

xanthocyanopsia


روانشناسى : بينايى زرد - ابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها