طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه xerographic printer به فارسی xerographic printer یعنی چه

xerographic printer


چاپگر تصويربردار از عکس
کامپيوتر : چاپگر تصوير بردار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها