طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه xerographic به فارسی xerographic یعنی چه

xerographic


)xerographiy(عکس بردارى وکپى بردارى ازترسيمات بوسيله اثرنور برروى کاغذ و غيره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها