طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه xylograph به فارسی xylograph یعنی چه

xylograph


نگارش روى چوپ ،منبت کارى روى چوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها