طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه y (raw score) به فارسی y (raw score) یعنی چه

y (raw score)


روانشناسى : نمره خام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها