طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه yamen به فارسی yamen یعنی چه

yamen


(در چين )اداره يا مقام رسمى مندرين يا کارمند داراى رتبه ،اداره دولتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها